A szószék és az Úrasztala az orgonakarzat felől nézve

VISSZA