A szószék és az Úrasztala az orgonakarzatról nézve

VISSZA